En fryktløs sjel … / A fearless soul …

NorskEnglish

Med sansene som drivende kraft:
For 80 år siden skal en sjelden kvinne som verken kunne høre eller se, ha sagt: “Life is either a daring adventure or nothing at all.” Navnet hennes var Helen Keller.

Å se på dette enkle og vakre bildet gjør meg ydmyk. Ved å la sansene danse – som personen i paraglideren gjør – kan vi se for oss livet akkurat slik vi ønsker det skal være. Fylle hesteskoen med kjærlighet og glede – til livet og til hva som er oss servert. Av motgang og medgang. De fleste får en dose av begge deler.

Så også Helen Keller. 19 måneder gammel ble hun rammet av `scarlet fever` og mistet syn og hørsel for resten av sitt innholdsrike, krevende liv. Med god støtte – og en mor som aldri mistet troen på sin datter – leverte hun på et nivå ingen uten hørsel og syn hadde gjort før henne. Helen Keller styrket vår tro på at ‘alt er mulig’. Inspirerende målrettet, et imponerende liv.

Mon tro hva en person som Helen Keller ville sanset under en luftig opplevelse som på bildet …? Med et muntert smil om munnen og et bankende hjerte tenker jeg hun hadde vært vill av fryd, nydt hvert sekund, sunget ˋLike a bird set freeˋ med rungende røst – og i tillegg både ‘sett’ og ‘hørt’ de to svarte fuglene til venstre i bildet – som vi med normale sanser, knapt registrerer. Kanskje. Helen Keller utviklet sanseapparatet til et nivå de fleste av oss trolig aldri opplever.

Men vi kan forsøke. Forsøke å flytte de berømte fjellene med mental styrke. Ta i bruk det unike som ligger i verktøykassen vår: trene opp muskulatur, fokusere, ha en visjon. Stimulere hverdagshelten i oss – sende en munter tanke til legenden Sisyfos som dytter den berømte stenen opp en bratt bakke – igjen og igjen – mens han synger: «En sten flyr opp over fjellet …». Tankens kraft er utrolig.

Sitatet etter Helen Keller er sterkt – for enkelte trolig også provoserende. Perfekt å ha med de siste månedene før vi runder inn i 2020. Fyll på, gi gass, lev ut hele deg – krydret med en bukett livgivende inspirasjon: ‘A daring adventure or nothing at all …’ ♥️

How senses power your life:
80 years ago, an extraordinary woman who could neither see nor hear, supposedly said: “Life is either a daring adventure or nothing at all.” Her name was Helen Keller.

Looking at this simple and beautiful picture makes me humble. By letting the senses play – like the person in the paraglider does – we can imagine life just the way we want it to be. Fill this huge horseshoe with love and joy – to life and what life serves us. Of prosperity and adversity. Most people get a dose of both in their lives.

As did Helen Keller. Just 19 months old she was struck by an illness known as ‘scarlet fever’ and lost her sight and hearing for the rest of her eventful and demanding life. With great support – and a mother who never lost faith in her daughter – she managed to not only live a full life, but to deliver like no person void of sight and hearing had before her. Helen Keller strengthened our belief that ‘anything is possible’. An inspiringly purposeful and impressive life.

Can you imagine what a person like Helen Keller would feel during an airy experience like the one in the picture ? With a cheerful smile on my mouth and a an excited heart, I imagine her going wild with joy, enjoying every second, and singing ‘As a bird set freeˋ with a resounding voice. She would also most likely both ‘see’ and ‘hear’ the birds to the left in the picture, so easily missed by thouse of us with normal senses intact. Maybe. Helen Keller developed her sensory system to a level most of us are unlikely to ever experience.

But we can try. Try to move the famous ‘mountains’ with mental strength. Take advantage of the uniqueness in our toolbox: Train muscle and mind, focus, have a vision. Stimulate the everyday hero in us. Send a cheerful thought to the legendary Sisyphus pushing the famous stone up hill – again and again – while singing: “A stone flies up the mountain …”. The power of thought is incredible.

The quote by Helen Keller is strong – for some probably also provocative. A perfect companion during the final months before we head into 2020. Fill up the tank, step on the accelerator, live out all of you – and spice up with a bouquet of exhilarating inspiration: ‘A daring adventure or nothing at all …’ ♥️


SISYFOS
~  Inger Christensen

En sten rullar ner från bergen/Sisyfos knuffar upp den igjen/En sten rullar ner frå bergen/Sisyfos knuffar upp den igjen/En sten rullar ner frå bergen/Sisyfos knuffar upp den igjen/Sisyfos sjunger: En sten flyger upp över bergen!


2 Replies to “En fryktløs sjel … / A fearless soul …”

  1. Helen Keller var en utrolig dame. Snakk om pågangsmot og livslyst under de omstendigheter hun levde. Så flott at du bringer henne frem i lyset – en sterk kilde til inspirasjon og glede over livet. Bildet er utrolig vakkert og teksten din like så. Mental styrke har så mye å si – og med dine inspirerende og positive ord – ja, det gir i hvert fall meg lyst til å “gi full gass” videre. TAKK <3

  2. En inspirasjonskilde – et hav av mot og evne til å ‘se’ veien videre selve når utfordringene sto i kø. Ja, kjære Inger. Akkurat slik burde det være for oss alle, men slik er nå en gang ikke livet. Derfor utrolig viktig å motivere hverandre til aksept av de fin fine menneskene vi er – hver og en – og også se de mulighetene vi har. Som ligger der og venter på å bli tatt i bruk. Flott at jeg klarer å inspirere deg av og til – slik du gjør for utallige via dine fantastiske evner.

    Tusen takk for fin kommentar Inger – beklager veldig sen respons. WordPress har hatt problemer med sidene mine, enkelte kommentarer har vært slettet og utilgjengelig. Nå skal det meste være på stell igjen. Go klem din vei …

Leave a Reply